Thông tin liên hệ:

  • Liên hệ: Công ty Cổ phần POWER CTN
  • Phone: 0922.87.1999
  • Email: [email protected]
  • Website: Powerctn.com
  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp, Tổ Dân Phố 1, TT. Nham Biền, Yên Dũng , Bắc Giang

Biểu mẫu liên hệ